FagmodellElektro

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 93 av 93
Nettverkstasjon objekttype

Et fysisk, gjerne bygningsmessig, objekt som inneholder komponenter som gjør en eller annen behandling av vann, elektrisk strøm, signal eller annet som det nettverket den er en del av fører. Komponenter som gjør behandlingen kan f.eks. være pumper for vann, transformatorer for elektrisk strøm, forsterkere for signal osv.


Transformator objekttype

Transformator i distribusjonsnett, transformerer fra høy- til lavspenning.


Matepunkt objekttype

Punkt der elektrisitet blir matet inn på nettet, fra en kraftstasjon


Sikring objekttype

Innretning som skal hindre brann eller teknisk ødeleggelse i forbindelse med overbelastning eller kortslutning av elektriske strømkretser.


Armatur objekttype

Selve det elektriske punktet som gir lys.


Trase objekttype

Den mest mulig geografisk riktige posisjonen for en framføring av ledning(er). Traseen kan ligge på bakken, være en grøft, eller den kan beskrive ledninger over bakken (luftspenn).


Trekkeroer objekttype

Rør eller kanal for trekking av kabel.

Mast objekttype

Alle konstruksjoner laget for å holde ledningsnett/komponent oppe fra bakken. Dette betyr at det også inkluderer det som i noen sammenhenger kalles Stolpe.


Generator objekttype

Den komponenten som produserer elektrisitet. Den kan "drives" på ulike måter (vann, gass, vind....).Jordingspunkt objekttype

Elektrode som har til oppgave å lede feilstrøm og overspenninger til jord.


Tilknytningspunkt objekttype

Node i nettverket som markerer en overgang til anna nettverk med andre eiere ("Leveringspunkt")


Søkesonde objekttype

Sonde som legges i grøft/rør for at det skal være mulig å finne/søke frem rør/trase etter at grøft er fylt igjen.Kveil objekttype

Opprullet del av ledning, for videre legging (til abonnent).Kum objekttype

Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler.


Konsesjon objekttype

Informasjon om konsesjon. Merknad: Brukes på konsesjonspliktige anlegg.
Skap objekttype

Beskyttelseskasse plassert vanligvis på bakken, som inneholder koblinger for elektrisk strøm, signal eller annet. Kan også være på størrelse med kiosk.

Generell objekttype

En generell objekttype for EL_Kopling. Brukes der ingen av de andre EL_Koplingstypene dekker behovet.

VedlikeholdsansvarligTrekkekum kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


Armaturtype kodeliste

Angir hvilken type armatur det er. Avledes av Belysningspunkt.Bruksområde.


AntallLyskilderPerArmatur kodeliste

Angir hvor mange lyskilder det er per lysarmatur.Konstruksjonmaterial kodeliste

det dominerende konstruksjonsmaterialet som er brukt ved konstruksjon


KonstantLysutbytte kodeliste

Angir at armaturen har korreksjon slik at lysutbytte er konstant gjennom hele levetiden (CLO - Constant Light Output).FASITSluttbrukergruppe kodeliste

FASIT Sluttbrukerinndeling ihht rapportering til NVE og SSB, jfr www.fasit.no (FASIT: Feil og avbrudd i kraftsystemet) Er dette korrekt kodeliste??


LyskildeTypeLysarmatur kodeliste

Angir hvilken type lyskildene er av.


VedlikeholdsansvarligLysarmatur kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


PlasseringTrekkeroerKanal kodeliste

Angir hvor/hvordan trekkerøret er plassert.

Utstyrsklasse kodeliste

Beskriver hvordan el-sikkerhet (Jording og isolering) er ivaretatt.


UtskiftbareLyskilder kodeliste

Angir om selve lyskilden(e) kan skiftes ut.


DimmingLysarmatur kodeliste

Angir om det er mulighet for regulering (dimming) av lyset. Ikke aktuelt for lys ved gangfelt etc.


Brannsikker kodeliste

Angir om kum er brannsikker.Mastefunksjon kodeliste

hvilken funksjon ei mast har i et nettverk


EierTrekkekum kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


MaterialeKum kodeliste

Angir type materiale i selve kummen.


Mastekonstruksjon kodeliste

hvordan masta er konstruert Merknad: Enkelte av kodene er stereotypet for å fortelle hvor konstruksjonstypen er hentet fra.RelevantForEkomportalenTrekkeroerKanal kodeliste

Angir om vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportalen eller ikke.


Optikk kodeliste

Angir optikk i lysarmatur.


VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


Tilt kodeliste

Angir hvor mye armatur er vippet opp i forhold til horisontalplanet.


ProdusentArmatur kodeliste

Angir navn på produsent/fabrikant av armatur.


EierLysarmatur kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Nettverkstasjontype kodeliste

Kodeliste som inneholder alle subtypene til Nettverksstasjon. Hensikt: Brukes som kodeliste der en bruker de generelle objekttypene Nettverkstasjon og Nettverkstasjonsomriss for å registrere nettverkstasjoner og dets omriss.


LedigPlass kodeliste

Angir om rør/kanal er ledig (tomt).


AvskjermingMateriale kodeliste

Angir hvordan glasset på armaturen er utformet.


ELLedningTverrsnitt kodeliste

Ekvivalent CU-tverrsnitt Ref NS3420 WN1:4


PlasseringTrekkekum kodeliste

Angir hvor/hvordan trekkekummen er plassert.


InngaarINoedsystemetLysarmatur kodeliste

Angir om lysarmatur er en del av nødsystemet.RelevantForEkomportalenTrekkekum kodeliste

Angir om vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportalen eller ikke.


EierTrekkeroerKanal kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.MaterialeTrekkeroerKanal kodeliste

Angir type materiale i rør/kanal.


ELKraftstasjonstype kodeliste

Merknad: Kodeliste hovedsaklig fra NVE


ELNettSpenning kodeliste

Jfr NS3420 / Matrise WB2.1


Fundamenttype kodeliste

fundamentering av objektet


TypeTrekkeroerKanal kodeliste

Angir type trekkerør/kanal.


ELJordingType kodeliste

Ref NS3420 WN1 Jordingsmateriell / Funksjon (WN1:1)


AvskjermingType kodeliste

Angir hvilken type avskjerming det er på armaturen.


Kumform kodeliste

Angir kummens form.