KonstantLysutbytte

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir at armaturen har korreksjon slik at lysutbytte er konstant gjennom hele levetiden (CLO - Constant Light Output).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja Ja
Nei Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
13776 13776
13777 13777

Vis KonstantLysutbytte i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13776 Ja 1 ..1
13777 Nei 1 ..1