Mast

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Alle konstruksjoner laget for å holde ledningsnett/komponent oppe fra bakken. Dette betyr at det også inkluderer det som i noen sammenhenger kalles Stolpe.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fundamenttype Fundamenttype (kodeliste) 0..1
antallFundament Integer 0..1
fundamentMaterial Konstruksjonmaterial (kodeliste) 0..1
konstruksjonMaterial Konstruksjonmaterial (kodeliste) 0..1
funksjon Mastefunksjon (kodeliste) 0..1
konstruksjon Mastekonstruksjon (kodeliste) 0..1
luftfartshindermerking Character 0..1
mastehøyde Real 0..1
Framfoeringsnoder
elektroElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Fundamenttype 0..1
Integer 0..1
Konstruksjonmaterial 0..1
Konstruksjonmaterial 0..1
Mastefunksjon 0..1
Mastekonstruksjon 0..1
Character 0..1
Real 0..1
Name Type English Description
fundamenttype Fundamenttype
antallFundament Integer
fundamentMaterial Konstruksjonmaterial
konstruksjonMaterial Konstruksjonmaterial
funksjon Mastefunksjon
konstruksjon Mastekonstruksjon
luftfartshindermerking Character
mastehøyde Real

Vis Mast i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Fundamenttype 0 ..1
Integer 0 ..1
Konstruksjonmaterial 0 ..1
Konstruksjonmaterial 0 ..1
Mastefunksjon 0 ..1
Mastekonstruksjon 0 ..1
Character 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Mast supertype Framfoeringsnoder