ELJordingType

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ref NS3420 WN1 Jordingsmateriell / Funksjon (WN1:1)
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Jordelektrode NS3420 / WN1:1 / kode 1 Jordelektrode
Jordingsbolt NS3420 / WN1:1 / kode 2 Jordingsbolt
Jordskinne NS3420 / WN1:1 / kode 3 Jordskinne
Hovedjordleder NS3420 / WN1:1 / kode 4 Hovedjordleder
Referansejordleder NS3420 / WN1:1 / kode 5 Referansejordleder
Utjevningsforbindelse NS3420 / WN1:1 / kode 6 Utjevningsforbindelse
Skjøt NS3420 / WN1:1 / kode 7 Skjøt
Annen funksjon NS3420 / WN1:1 / kode 9 Annen funksjon
Verdi Navn Beskrivelse
Jordelektrode NS3420 / WN1:1 / kode 1
Jordingsbolt NS3420 / WN1:1 / kode 2
Jordskinne NS3420 / WN1:1 / kode 3
Hovedjordleder NS3420 / WN1:1 / kode 4
Referansejordleder NS3420 / WN1:1 / kode 5
Utjevningsforbindelse NS3420 / WN1:1 / kode 6
Skjøt NS3420 / WN1:1 / kode 7
Annen funksjon NS3420 / WN1:1 / kode 9
Name Type Description Code value
Jordelektrode <undefined>
Jordingsbolt <undefined>
Jordskinne <undefined>
Hovedjordleder <undefined>
Referansejordleder <undefined>
Utjevningsforbindelse <undefined>
Skjøt <undefined>
Annen funksjon <undefined>

Vis ELJordingType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1