MaterialeLokk

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Betong Betong
Plast Plast
Støpjern Støpjern
Verdi Navn Beskrivelse
Betong
Plast
Støpjern
Name Description Code value
18527 18527
18528 18528
18529 18529

Vis MaterialeLokk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1