Bryter

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type ELBrytertype (kodeliste) 0..1
svøpe ElBryterSvoepe (kodeliste) 0..1
manøvreringsprinsipp ELBryterManoevrering (kodeliste) 0..1
nomalstilling ELBryterNormalstilling (kodeliste) 0..1
merkestrøm Character 0..1
kortslutningsstrøm Character 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ELBrytertype 0..1
ElBryterSvoepe 0..1
ELBryterManoevrering 0..1
ELBryterNormalstilling 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Name Type English Description
type ELBrytertype
svøpe ElBryterSvoepe
manøvreringsprinsipp ELBryterManoevrering
nomalstilling ELBryterNormalstilling
merkestrøm Character
kortslutningsstrøm Character

Vis Bryter i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
ELBrytertype 0 ..1
ElBryterSvoepe 0 ..1
ELBryterManoevrering 0 ..1
ELBryterNormalstilling 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1