Mastekonstruksjon

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

hvordan masta er konstruert Merknad: Enkelte av kodene er stereotypet for å fortelle hvor konstruksjonstypen er hentet fra.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
fagverksmast Fagverk av metallkonstruksjoner fagverksmast
betongmast betongmast
tremast mast laget ved å sette sammen trestolper tremast
enkelStolpe Mast laget av kun en enkelt stolpe, vanligvis i lavspentnett, telenett eller langs jernbane enkelStolpe
storStolpe stolpe i høyspentlinjer storStolpe
AMast AMast
HMast HMast
rørmast rørmast
bjelkemast Stålmast, men ikke fagverk bjelkemast
ukjent ukjent
REN2007Type01 E-mast blank/belagt line REN2007Type01
REN2007Type02 E-mast LS Belagt Line HS Luftkabel REN2007Type02
REN2007Type03 H-mast blank/belagt line REN2007Type03
REN2007Type04 E-mast med bardun REN2007Type04
REN2007Type05 H-mast med 1 eller 2 barduner REN2007Type05
REN2007Type06 E-mast med strever alternative ledninger REN2007Type06
REN2007Type07 N-mast med 1 strever blank/belagt line REN2007Type07
REN2007Type08 H-mast med 2 strevere (A-A-mast) Blank/belagt line REN2007Type08
REN2007Type09 E-forankringsmast med barduner alternative ledninger REN2007Type09
REN2007Type10 H-forankringsmast med barduner blank/belagt line REN2007Type10
REN2007Type11 E-forankringsmast enkel A-mast alternative ledninger REN2007Type11
REN2007Type12 H-forankringsmast dobbel A_mast blank/belagt line REN2007Type12
REN2007Type13 E-endemast med barduner alternative ledninger REN2007Type13
REN2007Type14 H-endemast med barduner blank/belagt line REN2007Type14
REN2007Type15 E-endemast med strever alternative ledninger REN2007Type15
REN2007Type16 H-endemast med strevere blank/belagt line REN2007Type16
gittermast gittermast
rettStålmast rettStålmast
teleskopmast teleskopmast
deformasjonsmast deformasjonsmast
koniskMast koniskMast
metallStålGalvanisert metallStålGalvanisert
metallStålGalvanisert6kant metallStålGalvanisert6kant
metallStålLakkert metallStålLakkert
BMastStål BMastStål
HMastStål HMastStål
hengemast hengemast
annaMast annaMast
Verdi Navn Beskrivelse
fagverksmast Fagverk av metallkonstruksjoner
betongmast
tremast mast laget ved å sette sammen trestolper
enkelStolpe Mast laget av kun en enkelt stolpe, vanligvis i lavspentnett, telenett eller langs jernbane
storStolpe stolpe i høyspentlinjer
AMast
HMast
rørmast
bjelkemast Stålmast, men ikke fagverk
ukjent
REN2007Type01 E-mast blank/belagt line
REN2007Type02 E-mast LS Belagt Line HS Luftkabel
REN2007Type03 H-mast blank/belagt line
REN2007Type04 E-mast med bardun
REN2007Type05 H-mast med 1 eller 2 barduner
REN2007Type06 E-mast med strever alternative ledninger
REN2007Type07 N-mast med 1 strever blank/belagt line
REN2007Type08 H-mast med 2 strevere (A-A-mast) Blank/belagt line
REN2007Type09 E-forankringsmast med barduner alternative ledninger
REN2007Type10 H-forankringsmast med barduner blank/belagt line
REN2007Type11 E-forankringsmast enkel A-mast alternative ledninger
REN2007Type12 H-forankringsmast dobbel A_mast blank/belagt line
REN2007Type13 E-endemast med barduner alternative ledninger
REN2007Type14 H-endemast med barduner blank/belagt line
REN2007Type15 E-endemast med strever alternative ledninger
REN2007Type16 H-endemast med strevere blank/belagt line
gittermast
rettStålmast
teleskopmast
deformasjonsmast
koniskMast
metallStålGalvanisert
metallStålGalvanisert6kant
metallStålLakkert
BMastStål
HMastStål
hengemast
annaMast
Name Description Code value
fagverksmast
betongmast
tremast
enkelStolpe
storStolpe
AMast
HMast
rørmast
bjelkemast
ukjent
REN2007Type01
REN2007Type02
REN2007Type03
REN2007Type04
REN2007Type05
REN2007Type06
REN2007Type07
REN2007Type08
REN2007Type09
REN2007Type10
REN2007Type11
REN2007Type12
REN2007Type13
REN2007Type14
REN2007Type15
REN2007Type16
gittermast
rettStålmast
teleskopmast
deformasjonsmast
koniskMast
metallStålGalvanisert
metallStålGalvanisert6kant
metallStålLakkert
BMastStål
HMastStål
hengemast
annaMast

Vis Mastekonstruksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1