TypeLedning

union

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeLedning TypeLedning (union) 1..1
- typeLedning TypeLedning (union) 1..1
- hengekabel Hengekabel (objekttype) 1..1
- luftkabel Luftkabel (objekttype) 1..1
hengekabel Hengekabel (objekttype) 1..1
- seilingshøyde Real 1..1
- linjehøyde Real 1..1
- fjordspenn Fjordspenn (kodeliste) 1..1
luftkabel Luftkabel (objekttype) 1..1
- linjehøyde Real 1..1
- seilingshøyde Real 1..1
- fjordspenn Fjordspenn (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TypeLedning 1..1
Hengekabel 1..1
Luftkabel 1..1
Name Type English Description
typeLedning TypeLedning
hengekabel Hengekabel
luftkabel Luftkabel

Vis TypeLedning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeLedning 1 ..1
Hengekabel 1 ..1
Luftkabel 1 ..1