TypeNettverkstasjon

union

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kraftstasjon Kraftstasjon (objekttype) 0..1
- type ELKraftstasjonstype (kodeliste) 0..1
- totalYtelse Real 1..1
- totalEffekt Real 0..1
- antallGeneratorer Integer 0..1
transformatorstasjon Transformatorstasjon (objekttype) 0..1
- totalYtelse Real 0..1
vindturbin Vindturbin (objekttype) 0..1
- merkespenning Real 0..1
- merkeeffektAktiv Real 0..1
- merkeeffektReaktiv Real 0..1
- rotordiameter Real 0..1
- fase ELFase (kodeliste) 0..1
- fudamenttype Character 0..1
- navhøyde Integer 0..1
typeNettverkstasjon Nettverkstasjontype (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kraftstasjon 0..1
Transformatorstasjon 0..1
Vindturbin 0..1
Nettverkstasjontype 0..1
Name Type English Description
kraftstasjon Kraftstasjon
transformatorstasjon Transformatorstasjon
vindturbin Vindturbin
typeNettverkstasjon Nettverkstasjontype

Vis TypeNettverkstasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kraftstasjon 0 ..1
Transformatorstasjon 0 ..1
Vindturbin 0 ..1
Nettverkstasjontype 0 ..1