ELBrytertype

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Lastskillebryter Brytertype som kan kobles ut med last på nettet. Lastskillebryter
Skillebryter Brytertype som kan kobles når det ikke er last på nettet. Skillebryter
Effektbryter Brytertype som bryter kortslutningsstrømmer. Effektbryter
Tennpunkt Bryter som automatisk tenner og slukker belysningsanlegg. (Kilde: NVDB) Tennpunkt
Sonegrensebryter Brytertype som bryter strøm ved dødseksjon på kontaktledningsanlegg Sonegrensebryter
KL-bryter Skillebryter eller lastskillebryter for seksjonering av kontaktledningsanlegg KL-bryter
Verdi Navn Beskrivelse
Lastskillebryter Brytertype som kan kobles ut med last på nettet.
Skillebryter Brytertype som kan kobles når det ikke er last på nettet.
Effektbryter Brytertype som bryter kortslutningsstrømmer.
Tennpunkt Bryter som automatisk tenner og slukker belysningsanlegg. (Kilde: NVDB)
Sonegrensebryter Brytertype som bryter strøm ved dødseksjon på kontaktledningsanlegg
KL-bryter Skillebryter eller lastskillebryter for seksjonering av kontaktledningsanlegg
Name Description Code value
Lastskillebryter
Skillebryter
Effektbryter
Tennpunkt
Sonegrensebryter
KL-bryter

Vis ELBrytertype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1