ELLedningTverrsnitt

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekvivalent CU-tverrsnitt Ref NS3420 WN1:4
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
uspesifisert uspesifisert
1.5 mm2 1.5 mm2
2 mm2 2 mm2
2.5 mm2 2.5 mm2
4 mm2 4 mm2
6 mm2 6 mm2
10 mm2 10 mm2
16 mm2 16 mm2
25 mm2 25 mm2
35 mm2 35 mm2
50 mm2 50 mm2
70 mm2 70 mm2
95 mm2 95 mm2
120 mm2 120 mm2
150 mm2 150 mm2
185 mm2 185 mm2
240mm2 240mm2
300 mm2 300 mm2
400 mm2 400 mm2
800 mm2 800 mm2
630 mm2 630 mm2
1600 mm2 1600 mm2
annet annet
Verdi Navn Beskrivelse
uspesifisert
1.5 mm2
2 mm2
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
10 mm2
16 mm2
25 mm2
35 mm2
50 mm2
70 mm2
95 mm2
120 mm2
150 mm2
185 mm2
240mm2
300 mm2
400 mm2
800 mm2
630 mm2
1600 mm2
annet
Name Type Description Code value
uspesifisert <undefined>
1.5 mm2 <undefined>
2 mm2 <undefined>
2.5 mm2 <undefined>
4 mm2 <undefined>
6 mm2 <undefined>
10 mm2 <undefined>
16 mm2 <undefined>
25 mm2 <undefined>
35 mm2 <undefined>
50 mm2 <undefined>
70 mm2 <undefined>
95 mm2 <undefined>
120 mm2 <undefined>
150 mm2 <undefined>
185 mm2 <undefined>
240mm2 <undefined>
300 mm2 <undefined>
400 mm2 <undefined>
800 mm2 <undefined>
630 mm2 <undefined>
1600 mm2 <undefined>
annet <undefined>

Vis ELLedningTverrsnitt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1