Tilknytningspunkt

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Node i nettverket som markerer en overgang til anna nettverk med andre eiere ("Leveringspunkt")
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
anleggsnummer Character 0..1
cosinusPhi Real 0..1
fase ELFase (kodeliste) 0..1
maksEffekt Integer 0..1
sluttbrukergruppe FASITSluttbrukergruppe (kodeliste) 0..1
tilknyttingsadresse Character 0..1
type ELTilknytningspunkttype (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Character 0..1
Real 0..1
ELFase 0..1
Integer 0..1
FASITSluttbrukergruppe 0..1
Character 0..1
ELTilknytningspunkttype 0..1
Name Type English Description
anleggsnummer Character
cosinusPhi Real
fase ELFase
maksEffekt Integer
sluttbrukergruppe FASITSluttbrukergruppe
tilknyttingsadresse Character
type ELTilknytningspunkttype

Vis Tilknytningspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Character 0 ..1
Real 0 ..1
ELFase 0 ..1
Integer 0 ..1
FASITSluttbrukergruppe 0 ..1
Character 0 ..1
ELTilknytningspunkttype 0 ..1