Mastefunksjon

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

hvilken funksjon ei mast har i et nettverk
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
kontaktledningsmast Mast brukt for å holde oppe kontaktledningene som tog/trikk bruker for strømforsyning kontaktledningsmast
EL-mast EL-mast
signalmast Mast brukt for montering av lyssignal og skilt for styring av togtrafikk signalmast
lysmast mast brukt for montering av ulike lyskilder lysmast
telemast telemast
radiomast radiomast
Verdi Navn Beskrivelse
kontaktledningsmast Mast brukt for å holde oppe kontaktledningene som tog/trikk bruker for strømforsyning
EL-mast
signalmast Mast brukt for montering av lyssignal og skilt for styring av togtrafikk
lysmast mast brukt for montering av ulike lyskilder
telemast
radiomast
Name Description Code value
kontaktledningsmast
EL-mast
signalmast
lysmast
telemast
radiomast

Vis Mastefunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1