ELTransformatorytelse

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
200 kVA Ref NS3420 / WB2.11 Transformatorytelse 200 kVA
315 kVA 315 kVA
500 kVA 500 kVA
800 kVA 800 kVA
1250 kVA 1250 kVA
1600 kVA 1600 kVA
Annen ytelse Annen ytelse
10 kVA 10 kVA
15 kVA 15 kVA
20 kVA 20 kVA
30 kVA 30 kVA
31 kVA 31 kVA
32 kVA 32 kVA
36 kVA 36 kVA
40 kVA 40 kVA
50 kVA 50 kVA
100 kVA 100 kVA
150 kVA 150 kVA
630 kVA 630 kVA
2000 kVA 2000 kVA
2100 kVA 2100 kVA
2600 kVA 2600 kVA
3500 kVA 3500 kVA
3600 kVA 3600 kVA
3700 kVA 3700 kVA
4500 kVA 4500 kVA
10000 kVA 10000 kVA
Verdi Navn Beskrivelse
200 kVA Ref NS3420 / WB2.11 Transformatorytelse
315 kVA
500 kVA
800 kVA
1250 kVA
1600 kVA
Annen ytelse
10 kVA
15 kVA
20 kVA
30 kVA
31 kVA
32 kVA
36 kVA
40 kVA
50 kVA
100 kVA
150 kVA
630 kVA
2000 kVA
2100 kVA
2600 kVA
3500 kVA
3600 kVA
3700 kVA
4500 kVA
10000 kVA
Name Type Description Code value
200 kVA <undefined>
315 kVA <undefined>
500 kVA <undefined>
800 kVA <undefined>
1250 kVA <undefined>
1600 kVA <undefined>
Annen ytelse <undefined>
10 kVA <undefined>
15 kVA <undefined>
20 kVA <undefined>
30 kVA <undefined>
31 kVA <undefined>
32 kVA <undefined>
36 kVA <undefined>
40 kVA <undefined>
50 kVA <undefined>
100 kVA <undefined>
150 kVA <undefined>
630 kVA <undefined>
2000 kVA <undefined>
2100 kVA <undefined>
2600 kVA <undefined>
3500 kVA <undefined>
3600 kVA <undefined>
3700 kVA <undefined>
4500 kVA <undefined>
10000 kVA <undefined>

Vis ELTransformatorytelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1