Transformator

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Transformator i distribusjonsnett, transformerer fra høy- til lavspenning.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
merkeytelse ELTransformatorytelse (kodeliste) 0..1
primaerspenning ELNettSpenning (kodeliste) 0..1
sekundaerspenning ELNettSpenning (kodeliste) 0..1
tertiaerspenning ELNettSpenning (kodeliste) 0..1
type ELTransformatortype (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ELTransformatorytelse 0..1
ELNettSpenning 0..1
ELNettSpenning 0..1
ELNettSpenning 0..1
ELTransformatortype 0..1
Name Type English Description
merkeytelse ELTransformatorytelse
primaerspenning ELNettSpenning
sekundaerspenning ELNettSpenning
tertiaerspenning ELNettSpenning
type ELTransformatortype

Vis Transformator i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
ELTransformatorytelse 0 ..1
ELNettSpenning 0 ..1
ELNettSpenning 0 ..1
ELNettSpenning 0 ..1
ELTransformatortype 0 ..1