AvskjermingMateriale

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvordan glasset på armaturen er utformet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Plant Plant Plant
Buet Buet Buet
Verdi Navn Beskrivelse
Plant Plant
Buet Buet
Name Description Code value
11333 11333
11334 11334

Vis AvskjermingMateriale i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11333 Plant 1 ..1
11334 Buet 1 ..1