Nettverkstasjontype

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Kodeliste som inneholder alle subtypene til Nettverksstasjon. Hensikt: Brukes som kodeliste der en bruker de generelle objekttypene Nettverkstasjon og Nettverkstasjonsomriss for å registrere nettverkstasjoner og dets omriss.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Nettstasjon Nettstasjon
Omformerstasjon Stasjon som omformer strøm fra 50 Hz trefase til 16 2/3 Hz enfase for bruk til elektrisk fremdrift av tog Omformerstasjon
Verdi Navn Beskrivelse
Nettstasjon
Omformerstasjon Stasjon som omformer strøm fra 50 Hz trefase til 16 2/3 Hz enfase for bruk til elektrisk fremdrift av tog
Name Description Code value
Nettstasjon
Omformerstasjon

Vis Nettverkstasjontype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1