ELBryterManoevrering

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Motor Motor
Ukjent Ukjent
Stang Stang
Manuell Manuell
Fotocelle Fotocelle
Ur Ur
Signal Signal
Kontaktor Kontaktor
Radiotenner Radiotenner
Verdi Navn Beskrivelse
Motor
Ukjent
Stang
Manuell
Fotocelle
Ur
Signal
Kontaktor
Radiotenner
Name Type Description Code value
Motor <undefined>
Ukjent <undefined>
Stang <undefined>
Manuell <undefined>
Fotocelle <undefined>
Ur <undefined>
Signal <undefined>
Kontaktor <undefined>
Radiotenner <undefined>

Vis ELBryterManoevrering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1