TypeKobling

union

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
armatur Armatur (objekttype) 0..1
- antallLyskildePerArmatur AntallLyskilderPerArmatur (kodeliste) 0..1
- dimming DimmingLysarmatur (kodeliste) 0..1
- driftsmerking Character 0..1
- eier EierLysarmatur (kodeliste) 0..1
- eierNavn Character 0..1
- effekt Real 0..1
- etableringsår Integer 0..1
- fargetemperatur Integer 0..1
- inngårINødsystemet InngaarINoedsystemetLysarmatur (kodeliste) 0..1
- høydeOverVeg Real 0..1
- lysflux Real 0..1
- lyskildeType LyskildeTypeLysarmatur (kodeliste) 0..1
- produktnavnArmatur Character 0..1
- produsentArmatur ProdusentArmatur (kodeliste) 0..1
- prosjektreferanse Character 0..1
- prosjektInternObjektID Character 0..1
- vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligLysarmatur (kodeliste) 0..1
bryter Bryter (objekttype) 0..1
- type ELBrytertype (kodeliste) 0..1
- svøpe ElBryterSvoepe (kodeliste) 0..1
- manøvreringsprinsipp ELBryterManoevrering (kodeliste) 0..1
- nomalstilling ELBryterNormalstilling (kodeliste) 0..1
- merkestrøm Character 0..1
- kortslutningsstrøm Character 0..1
typeKobling TypeKobling (union) 0..1
- armatur Armatur (objekttype) 0..1
- bryter Bryter (objekttype) 0..1
- typeKobling TypeKobling (union) 0..1
- generator Generator (objekttype) 0..1
- generell Generell (objekttype) 0..1
- jordingspunkt Jordingspunkt (objekttype) 0..1
generator Generator (objekttype) 0..1
- maksAktivProduksjon Real 0..1
- merkespenning Real 0..1
- merkeytelse Real 0..1
- maksReaktivProduksjon Real 0..1
- minAktivProdukjson Real 0..1
- minReaktivProduksjon Real 0..1
- vintereffekt Real 0..1
generell Generell (objekttype) 0..1
- type ELKoplingType (kodeliste) 0..1
jordingspunkt Jordingspunkt (objekttype) 0..1
- type ELJordingType (kodeliste) 0..1
- jordingsutførelse Character 0..1
- material ELMaterial (kodeliste) 0..1
- ledningtverrsnitt ELLedningTverrsnitt (kodeliste) 0..1
- annet Character 0..1
- overgangsmotstand Real 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Armatur 0..1
Bryter 0..1
TypeKobling 0..1
Generator 0..1
Generell 0..1
Jordingspunkt 0..1
Name Type English Description
armatur Armatur
bryter Bryter
typeKobling TypeKobling
generator Generator
generell Generell
jordingspunkt Jordingspunkt

Vis TypeKobling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Armatur 0 ..1
Bryter 0 ..1
TypeKobling 0 ..1
Generator 0 ..1
Generell 0 ..1
Jordingspunkt 0 ..1