ELMaterial

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Kobber blank blank C U (NS3420 WN1:3, 2.punkt) Kobber blank
Stål Stål
Kobberkledd stål Kobberkledd stål
Bronse Bronse
Messing Messing
Aluminium Aluminium
Aluminiumkledd stål Aluminiumkledd stål
Annet Annet
Verdi Navn Beskrivelse
Kobber blank blank C U (NS3420 WN1:3, 2.punkt)
Stål
Kobberkledd stål
Bronse
Messing
Aluminium
Aluminiumkledd stål
Annet
Name Type Description Code value
Kobber blank <undefined>
Stål <undefined>
Kobberkledd stål <undefined>
Bronse <undefined>
Messing <undefined>
Aluminium <undefined>
Aluminiumkledd stål <undefined>
Annet <undefined>

Vis ELMaterial i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1