EierTrekkeroerKanal

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stat, Statens vegvesen Organisasjonsnummer: 971032081 Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Organisasjonsnummer: 915488099 Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune Kommune
Privat Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Stat, Statens vegvesen Organisasjonsnummer: 971032081
Stat, Nye Veier Organisasjonsnummer: 915488099
Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
13985 13985
18622 18622
13986 13986
13987 13987
13988 13988
17565 17565

Vis EierTrekkeroerKanal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13985 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
18622 Stat, Nye Veier 1 ..1
13986 Fylkeskommune 1 ..1
13987 Kommune 1 ..1
13988 Privat 1 ..1
17565 Uavklart 1 ..1