Jordingspunkt

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Elektrode som har til oppgave å lede feilstrøm og overspenninger til jord.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type ELJordingType (kodeliste) 0..1
jordingsutførelse Character 0..1
material ELMaterial (kodeliste) 0..1
ledningtverrsnitt ELLedningTverrsnitt (kodeliste) 0..1
annet Character 0..1
overgangsmotstand Real 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ELJordingType 0..1
Character 0..1
ELMaterial 0..1
ELLedningTverrsnitt 0..1
Character 0..1
Real 0..1
Name Type English Description
type ELJordingType
jordingsutførelse Character
material ELMaterial
ledningtverrsnitt ELLedningTverrsnitt
annet Character
overgangsmotstand Real

Vis Jordingspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
ELJordingType 0 ..1
Character 0 ..1
ELMaterial 0 ..1
ELLedningTverrsnitt 0 ..1
Character 0 ..1
Real 0 ..1