AvskjermingType

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type avskjerming det er på armaturen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Skjerm, plan Skjerm, plan Skjerm, plan
Skjerm, buet Skjerm, buet Skjerm, buet
Skjerm, halvbuet Skjerm, halvbuet Skjerm, halvbuet
Skjerm, dyptrukket Skjerm, dyptrukket Skjerm, dyptrukket
Åpen Åpen Åpen
Verdi Navn Beskrivelse
Skjerm, plan Skjerm, plan
Skjerm, buet Skjerm, buet
Skjerm, halvbuet Skjerm, halvbuet
Skjerm, dyptrukket Skjerm, dyptrukket
Åpen Åpen
Name Description Code value
4683 4683
16971 16971
16972 16972
4684 4684
16973 16973

Vis AvskjermingType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4683 Skjerm, plan 1 ..1
16971 Skjerm, buet 1 ..1
16972 Skjerm, halvbuet 1 ..1
4684 Skjerm, dyptrukket 1 ..1
16973 Åpen 1 ..1