EierLysarmatur

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune Kommune
Privat Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
16150 16150
18619 18619
16151 16151
16152 16152
16153 16153
17629 17629

Vis EierLysarmatur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16150 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
18619 Stat, Nye Veier 1 ..1
16151 Fylkeskommune 1 ..1
16152 Kommune 1 ..1
16153 Privat 1 ..1
17629 Uavklart 1 ..1