Luftkabel

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
linjehøyde Real 1..1
seilingshøyde Real 1..1
fjordspenn Fjordspenn (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 1..1
Real 1..1
Fjordspenn 1..1
Name Type English Description
linjehøyde Real
seilingshøyde Real
fjordspenn Fjordspenn

Vis Luftkabel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Fjordspenn 1 ..1