VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS OPS
Kommune Kommune Kommune
Privat Privat Privat
Uavklart Uavklart Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Uavklart
Name Description Code value
18350 18350
18715 18715
20013 20013
18844 18844
18351 18351
18352 18352
18353 18353

Vis VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
18350 Statens vegvesen 1 ..1
18715 Nye Veier 1 ..1
20013 Fylkeskommune 1 ..1
18844 OPS 1 ..1
18351 Kommune 1 ..1
18352 Privat 1 ..1
18353 Uavklart 1 ..1