UtskiftbareLyskilder

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om selve lyskilden(e) kan skiftes ut.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja Ja
Nei Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
13778 13778
13779 13779

Vis UtskiftbareLyskilder i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13778 Ja 1 ..1
13779 Nei 1 ..1