EierTrekkekum

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stat, Statens vegvesen Organisasjonsnummer: 971032081 Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Organisasjonsnummer: 915488099 Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune Kommune
Privat Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Stat, Statens vegvesen Organisasjonsnummer: 971032081
Stat, Nye Veier Organisasjonsnummer: 915488099
Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
14010 14010
18613 18613
14011 14011
14012 14012
14013 14013
17566 17566

Vis EierTrekkekum i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
14010 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
18613 Stat, Nye Veier 1 ..1
14011 Fylkeskommune 1 ..1
14012 Kommune 1 ..1
14013 Privat 1 ..1
17566 Uavklart 1 ..1