VedlikeholdsansvarligLysarmatur

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS OPS
Kommune Kommune Kommune
Privat Privat Privat
Uavklart Uavklart Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Uavklart
Name Description Code value
16158 16158
18726 18726
19998 19998
18855 18855
16159 16159
16160 16160
17782 17782

Vis VedlikeholdsansvarligLysarmatur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16158 Statens vegvesen 1 ..1
18726 Nye Veier 1 ..1
19998 Fylkeskommune 1 ..1
18855 OPS 1 ..1
16159 Kommune 1 ..1
16160 Privat 1 ..1
17782 Uavklart 1 ..1