InngaarINoedsystemetLysarmatur

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om lysarmatur er en del av nødsystemet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja Ja
Nei Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
16446 16446
16447 16447

Vis InngaarINoedsystemetLysarmatur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16446 Ja 1 ..1
16447 Nei 1 ..1