Trekkeroer

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Rør eller kanal for trekking av kabel.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antallLøp Integer 0..1
arkivnummer Character 0..1
breddeYtre Real 0..1
diameterYtre Real 0..1
driftsmerking Character 0..1
eier EierTrekkeroerKanal (kodeliste) 0..1
eierNavn Character 0..1
etableringsår Integer 0..1
høydeYtre Real 0..1
ledigPlass LedigPlass (kodeliste) 0..1
lengde Real 0..1
materiale MaterialeTrekkeroerKanal (kodeliste) 0..1
plassering PlasseringTrekkeroerKanal (kodeliste) 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
type TypeTrekkeroerKanal (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal (kodeliste) 0..1
Framfoeringsveier
elektroElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Character 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Character 0..1
EierTrekkeroerKanal 0..1
Character 0..1
Integer 0..1
Real 0..1
LedigPlass 0..1
Real 0..1
MaterialeTrekkeroerKanal 0..1
PlasseringTrekkeroerKanal 0..1
Character 0..1
Character 0..1
TypeTrekkeroerKanal 0..1
VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal 0..1
Name Type English Description
antallLøp Integer
arkivnummer Character
breddeYtre Real
diameterYtre Real
driftsmerking Character
eier EierTrekkeroerKanal
eierNavn Character
etableringsår Integer
høydeYtre Real
ledigPlass LedigPlass
lengde Real
materiale MaterialeTrekkeroerKanal
plassering PlasseringTrekkeroerKanal
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
type TypeTrekkeroerKanal
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal

Vis Trekkeroer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Character 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Character 0 ..1
EierTrekkeroerKanal 0 ..1
Character 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
LedigPlass 0 ..1
Real 0 ..1
MaterialeTrekkeroerKanal 0 ..1
PlasseringTrekkeroerKanal 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
TypeTrekkeroerKanal 0 ..1
VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Trekkeroer supertype Framfoeringsveier