VedlikeholdsansvarligTrekkekum

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS OPS
Kommune Kommune Kommune
Privat Privat Privat
Uavklart Uavklart Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Uavklart
Name Description Code value
18354 18354
18718 18718
20014 20014
18847 18847
18355 18355
18356 18356
18357 18357

Vis VedlikeholdsansvarligTrekkekum i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
18354 Statens vegvesen 1 ..1
18718 Nye Veier 1 ..1
20014 Fylkeskommune 1 ..1
18847 OPS 1 ..1
18355 Kommune 1 ..1
18356 Privat 1 ..1
18357 Uavklart 1 ..1