ELKoplingType

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Jordelektrode Jordelektrode
Jordstrøm kompensatorspole Jordstrøm kompensatorspole
Kondensatorbatteri Kondensatorbatteri
Spole Spole
SVC-anlegg SVC-anlegg
Roterende fasekompensator Roterende fasekompensator
Seriekondensator Seriekondensator
Seksjonsisolator Isolator mellom seksjoner i seksjonsanlegg Seksjonsisolator
Filterimpedans Filter som sperrer for signalstrøm og slipper banestrøm gjennom Filterimpedans
Sporvekselvarme Utstyr for oppvarming av sporveksel for å sikre feilfri funksjon ved kulde, is og snø Sporvekselvarme
Togvarme Tilkoblingspunkt for tilkobling av strøm til passasjervogner/godsvogner. Togvarme
Verdi Navn Beskrivelse
Jordelektrode
Jordstrøm kompensatorspole
Kondensatorbatteri
Spole
SVC-anlegg
Roterende fasekompensator
Seriekondensator
Seksjonsisolator Isolator mellom seksjoner i seksjonsanlegg
Filterimpedans Filter som sperrer for signalstrøm og slipper banestrøm gjennom
Sporvekselvarme Utstyr for oppvarming av sporveksel for å sikre feilfri funksjon ved kulde, is og snø
Togvarme Tilkoblingspunkt for tilkobling av strøm til passasjervogner/godsvogner.
Name Description Code value
Jordelektrode
Jordstrøm kompensatorspole
Kondensatorbatteri
Spole
SVC-anlegg
Roterende fasekompensator
Seriekondensator
Seksjonsisolator
Filterimpedans
Sporvekselvarme
Togvarme

Vis ELKoplingType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1