Konstruksjonmaterial

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

det dominerende konstruksjonsmaterialet som er brukt ved konstruksjon
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
betong betong
plast plast
stål stål
tre tre
kompositt ref NVE 2012-10-12 kompositt
PEH_PEM aktuelt materiale for kummer PEH_PEM
polypropylen aktuelt materiale for kummer polypropylen
ukjent ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
betong
plast
stål
tre
kompositt ref NVE 2012-10-12
PEH_PEM aktuelt materiale for kummer
polypropylen aktuelt materiale for kummer
ukjent
Name Description Code value
betong
plast
stål
tre
kompositt
PEH_PEM
polypropylen
ukjent

Vis Konstruksjonmaterial i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1