FASITSluttbrukergruppe

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

FASIT Sluttbrukerinndeling ihht rapportering til NVE og SSB, jfr www.fasit.no (FASIT: Feil og avbrudd i kraftsystemet) Er dette korrekt kodeliste??
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
1 Treforedling 1 Treforedling
2 Kjemiske råvarer 2 Kjemiske råvarer
3 Jern og stål 3 Jern og stål
4 Ferrolegeringer 4 Ferrolegeringer
5 Primæraluminium 5 Primæraluminium
6 Andre ikke-jernholdige metaller 6 Andre ikke-jernholdige metaller
7 Bergverksdrift og oljeutvinning 7 Bergverksdrift og oljeutvinning
8 Annen industri 8 Annen industri
9 Fjernvarmeverk 9 Fjernvarmeverk
10 Bygge og anleggsvirksomhet 10 Bygge og anleggsvirksomhet
11 Post og telekommunikasjon 11 Post og telekommunikasjon
12 Jernbane, sporvei og forstadsbane 12 Jernbane, sporvei og forstadsbane
13 Hjelpevirksomhet for transport / Øvrig transportvirksomhet 13 Hjelpevirksomhet for transport / Øvrig transportvirksomhet
14 Varehandel 14 Varehandel
15 Hotell- og restaurantvirksomhet 15 Hotell- og restaurantvirksomhet
16 Bank- og forsikringsvirksomhet 16 Bank- og forsikringsvirksomhet
17 Offentlig forvaltning 17 Offentlig forvaltning
18 Undervisning 18 Undervisning
19 Helse og sosialtjenester 19 Helse og sosialtjenester
20 Tjenesteyting ellers 20 Tjenesteyting ellers
21 Jordbruk, skogbruk og fiske 21 Jordbruk, skogbruk og fiske
22 Drivhus, veksthus 22 Drivhus, veksthus
23 Husholdninger 23 Husholdninger
24 Hytter og fritidshus 24 Hytter og fritidshus
25 Gate og veilys 25 Gate og veilys
26 Annet energisalg 26 Annet energisalg
27 Raffinerier 27 Raffinerier
Verdi Navn Beskrivelse
1 Treforedling
2 Kjemiske råvarer
3 Jern og stål
4 Ferrolegeringer
5 Primæraluminium
6 Andre ikke-jernholdige metaller
7 Bergverksdrift og oljeutvinning
8 Annen industri
9 Fjernvarmeverk
10 Bygge og anleggsvirksomhet
11 Post og telekommunikasjon
12 Jernbane, sporvei og forstadsbane
13 Hjelpevirksomhet for transport / Øvrig transportvirksomhet
14 Varehandel
15 Hotell- og restaurantvirksomhet
16 Bank- og forsikringsvirksomhet
17 Offentlig forvaltning
18 Undervisning
19 Helse og sosialtjenester
20 Tjenesteyting ellers
21 Jordbruk, skogbruk og fiske
22 Drivhus, veksthus
23 Husholdninger
24 Hytter og fritidshus
25 Gate og veilys
26 Annet energisalg
27 Raffinerier
Name Type Description Code value
1 Treforedling <undefined>
2 Kjemiske råvarer <undefined>
3 Jern og stål <undefined>
4 Ferrolegeringer <undefined>
5 Primæraluminium <undefined>
6 Andre ikke-jernholdige metaller <undefined>
7 Bergverksdrift og oljeutvinning <undefined>
8 Annen industri <undefined>
9 Fjernvarmeverk <undefined>
10 Bygge og anleggsvirksomhet <undefined>
11 Post og telekommunikasjon <undefined>
12 Jernbane, sporvei og forstadsbane <undefined>
13 Hjelpevirksomhet for transport / Øvrig transportvirksomhet <undefined>
14 Varehandel <undefined>
15 Hotell- og restaurantvirksomhet <undefined>
16 Bank- og forsikringsvirksomhet <undefined>
17 Offentlig forvaltning <undefined>
18 Undervisning <undefined>
19 Helse og sosialtjenester <undefined>
20 Tjenesteyting ellers <undefined>
21 Jordbruk, skogbruk og fiske <undefined>
22 Drivhus, veksthus <undefined>
23 Husholdninger <undefined>
24 Hytter og fritidshus <undefined>
25 Gate og veilys <undefined>
26 Annet energisalg <undefined>
27 Raffinerier <undefined>

Vis FASITSluttbrukergruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1