Kumform

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir kummens form.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Kvadratisk Kummen er kvadratisk Kvadratisk
Rektangulær Kummen er rektangulær Rektangulær
Rund Kummen er rund Rund
Verdi Navn Beskrivelse
Kvadratisk Kummen er kvadratisk
Rektangulær Kummen er rektangulær
Rund Kummen er rund
Name Description Code value
14022 14022
14023 14023
14024 14024

Vis Kumform i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
14022 Kvadratisk 1 ..1
14023 Rektangulær 1 ..1
14024 Rund 1 ..1