Kraftstasjon

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type ELKraftstasjonstype (kodeliste) 0..1
totalYtelse Real 1..1
totalEffekt Real 0..1
antallGeneratorer Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ELKraftstasjonstype 0..1
Real 1..1
Real 0..1
Integer 0..1
Name Type English Description
type ELKraftstasjonstype
totalYtelse Real
totalEffekt Real
antallGeneratorer Integer

Vis Kraftstasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
ELKraftstasjonstype 0 ..1
Real 1 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1