TypeKobling

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Feilindikator Feilindikator
Koplingspunkt Koplingspunkt
Skjøt Skjøt
Tamp Tamp
Verdi Navn Beskrivelse
Feilindikator
Koplingspunkt
Skjøt
Tamp
Name Description Code value
Feilindikator
Koplingspunkt
Skjøt
Tamp

Vis TypeKobling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1