Skap

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Beskyttelseskasse plassert vanligvis på bakken, som inneholder koblinger for elektrisk strøm, signal eller annet. Kan også være på størrelse med kiosk.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bredde Real 0..1
høyde Real 0..1
lengde Real 0..1
Framfoeringsnoder
elektroElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Name Type English Description
bredde Real
høyde Real
lengde Real

Vis Skap i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Skap supertype Framfoeringsnoder