Sikring

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Innretning som skal hindre brann eller teknisk ødeleggelse i forbindelse med overbelastning eller kortslutning av elektriske strømkretser.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
merkestrøm Integer 1..1
sikringssokkel Integer 1..1
sikringplassering Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 1..1
Integer 1..1
Integer 1..1
Name Type English Description
merkestrøm Integer
sikringssokkel Integer
sikringplassering Integer

Vis Sikring i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1