LedigPlass

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om rør/kanal er ledig (tomt).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Det er ledig kapasitet Ja
Nei Det er ikke ledig kapasitet for tiden Nei
Uavklart Det er ikke avklart om det er ledig plass Uavklart
Ikke relevant Vil aldri være relevant med ledig plass Ikke relevant
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Det er ledig kapasitet
Nei Det er ikke ledig kapasitet for tiden
Uavklart Det er ikke avklart om det er ledig plass
Ikke relevant Vil aldri være relevant med ledig plass
Name Description Code value
15868 15868
15869 15869
21523 21523
21522 21522

Vis LedigPlass i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
15868 Ja 1 ..1
15869 Nei 1 ..1
21523 Uavklart 1 ..1
21522 Ikke relevant 1 ..1