Utstyrsklasse

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Beskriver hvordan el-sikkerhet (Jording og isolering) er ivaretatt.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ujorda Ujorda Ujorda
Jorda Jorda Jorda
Dobbeltisolert Dobbeltisolert Dobbeltisolert
Verdi Navn Beskrivelse
Ujorda Ujorda
Jorda Jorda
Dobbeltisolert Dobbeltisolert
Name Description Code value
16269 16269
16270 16270
16271 16271

Vis Utstyrsklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16269 Ujorda 1 ..1
16270 Jorda 1 ..1
16271 Dobbeltisolert 1 ..1