ELTilknytningspunkttype

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
GPU Ground Power Unit (jfr Avinor) GPU
Verdi Navn Beskrivelse
GPU Ground Power Unit (jfr Avinor)
Name Description Code value
GPU

Vis ELTilknytningspunkttype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1