Tilt

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvor mye armatur er vippet opp i forhold til horisontalplanet.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Horisontalt montert Horisontalt montert Horisontalt montert
0-10 grader oppvipp 0-10 grader oppvipp 0-10 grader oppvipp
Over 10 grader oppvipp Over 10 grader oppvipp Over 10 grader oppvipp
Verdi Navn Beskrivelse
Horisontalt montert Horisontalt montert
0-10 grader oppvipp 0-10 grader oppvipp
Over 10 grader oppvipp Over 10 grader oppvipp
Name Description Code value
21649 21649
21650 21650
21651 21651

Vis Tilt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
21649 Horisontalt montert 1 ..1
21650 0-10 grader oppvipp 1 ..1
21651 Over 10 grader oppvipp 1 ..1