Fundamenttype

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

fundamentering av objektet
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
berg berg
betong betong
nedgravd nedgravd
stålplate stålplate
ukjent ukjent
stag stag
jordstikk jordstikk
fotplate fotplate
nedstikk nedstikk
iPåFjell I/på fjell iPåFjell
iPåFjellfundament i/på fjellfundament iPåFjellfundament
iPåJordfundament iPåJordfundament
fjellbolt fjellbolt
boretBetongfundament boretBetongfundament
plasstøptBetongfundament plasstøptBetongfundament
prefabrikertBetongfundament prefabrikertBetongfundament
jordMedSkoring jordMedSkoring
Verdi Navn Beskrivelse
berg
betong
nedgravd
stålplate
ukjent
stag
jordstikk
fotplate
nedstikk
iPåFjell I/på fjell
iPåFjellfundament i/på fjellfundament
iPåJordfundament
fjellbolt
boretBetongfundament
plasstøptBetongfundament
prefabrikertBetongfundament
jordMedSkoring
Name Description Code value
berg
betong
nedgravd
stålplate
ukjent
stag
jordstikk
fotplate
nedstikk
iPåFjell
iPåFjellfundament
iPåJordfundament
fjellbolt
boretBetongfundament
plasstøptBetongfundament
prefabrikertBetongfundament
jordMedSkoring

Vis Fundamenttype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1