ELLedningFunksjon

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Veglys Veglys
Høgspent Høgspent
Lavspent Lavspent
Kontaktledning Ledning for overføring av banestrøm til elektrisk drift av tog Kontaktledning
Forbigangsledning Ledning som fører banestrøm forbi en stasjon eller en seksjon Forbigangsledning
Forsterkningsledning Ledning parallellkoblet kontaktledningen for å øke ledningstverrsnittet Forsterkningsledning
Returledning Ledning for returstrøm fra togsett til matestasjon Returledning
Fjernledning Ledning for overføring av banestrøm med høyere spenning fra omformerstasjon til transformatorstasjon Fjernledning
Mateledning Ledning for overføring av banestrøm (1k kV) fra transformator til kontaktledningen Mateledning
Sporvekselvarmekabel Strømtilførsel til sporvekselvarme Sporvekselvarmekabel
Togvarmekabel Strømtilførsel til togvarme Togvarmekabel
Verdi Navn Beskrivelse
Veglys
Høgspent
Lavspent
Kontaktledning Ledning for overføring av banestrøm til elektrisk drift av tog
Forbigangsledning Ledning som fører banestrøm forbi en stasjon eller en seksjon
Forsterkningsledning Ledning parallellkoblet kontaktledningen for å øke ledningstverrsnittet
Returledning Ledning for returstrøm fra togsett til matestasjon
Fjernledning Ledning for overføring av banestrøm med høyere spenning fra omformerstasjon til transformatorstasjon
Mateledning Ledning for overføring av banestrøm (1k kV) fra transformator til kontaktledningen
Sporvekselvarmekabel Strømtilførsel til sporvekselvarme
Togvarmekabel Strømtilførsel til togvarme
Name Description Code value
Veglys
Høgspent
Lavspent
Kontaktledning
Forbigangsledning
Forsterkningsledning
Returledning
Fjernledning
Mateledning
Sporvekselvarmekabel
Togvarmekabel

Vis ELLedningFunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1