Hengekabel

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
seilingshøyde Real 1..1
linjehøyde Real 1..1
fjordspenn Fjordspenn (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 1..1
Real 1..1
Fjordspenn 1..1
Name Type English Description
seilingshøyde Real
linjehøyde Real
fjordspenn Fjordspenn

Vis Hengekabel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Fjordspenn 1 ..1