Ledning

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
diameter Real 1..1
material ELMaterial (kodeliste) 1..1
type TypeLedning (union) 1..1
- typeLedning TypeLedning (union) 1..1
- hengekabel Hengekabel (objekttype) 1..1
- luftkabel Luftkabel (objekttype) 1..1
elektroElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 1..1
ELMaterial 1..1
TypeLedning 1..1
Name Type English Description
diameter Real
material ELMaterial
type TypeLedning

Vis Ledning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
ELMaterial 1 ..1
TypeLedning 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Ledning supertype elektroElement