RelevantForEkomportalenTrekkeroerKanal

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportalen eller ikke.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Indikerer at vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportelen Ja
Nei Indikerer at vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportelen. Klient for overføring av data fra NVDB til Ekom-portalen vil ikke kunne overføre denne forekomsten. Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Indikerer at vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportelen
Nei Indikerer at vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportelen. Klient for overføring av data fra NVDB til Ekom-portalen vil ikke kunne overføre denne forekomsten.
Name Description Code value
21372 21372
21373 21373

Vis RelevantForEkomportalenTrekkeroerKanal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
21372 Ja 1 ..1
21373 Nei 1 ..1