Kum

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kumform Kumform (kodeliste) 0..1
plassering PlasseringTrekkekum (kodeliste) 0..1
materialeKum MaterialeKum (kodeliste) 0..1
brannsikker Brannsikker (kodeliste) 0..1
diameterYtre Real 0..1
breddeYtre Real 0..1
lengdeYtre Real 0..1
dybdeYtre Real 0..1
etableringsår Integer 0..1
driftsmerking Character 0..1
arkivnummer Character 0..1
prosjektreferanse Charcter 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
eier EierTrekkekum (kodeliste) 0..1
eierNavn Character 0..1
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrekkekum (kodeliste) 0..1
Framfoeringsnoder
elektroElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kumform 0..1
PlasseringTrekkekum 0..1
MaterialeKum 0..1
Brannsikker 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Integer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Charcter 0..1
Character 0..1
EierTrekkekum 0..1
Character 0..1
VedlikeholdsansvarligTrekkekum 0..1
Name Type English Description
kumform Kumform
plassering PlasseringTrekkekum
materialeKum MaterialeKum
brannsikker Brannsikker
diameterYtre Real
breddeYtre Real
lengdeYtre Real
dybdeYtre Real
etableringsår Integer
driftsmerking Character
arkivnummer Character
prosjektreferanse Charcter
prosjektInternObjektID Character
eier EierTrekkekum
eierNavn Character
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrekkekum

Vis Kum i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kumform 0 ..1
PlasseringTrekkekum 0 ..1
MaterialeKum 0 ..1
Brannsikker 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Charcter 0 ..1
Character 0 ..1
EierTrekkekum 0 ..1
Character 0 ..1
VedlikeholdsansvarligTrekkekum 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kum supertype Framfoeringsnoder